De traditionella koraspelarna kallas jalis och tillhör landets griotfamiljer, de histori-
ker, släktforskare och berättare som sedan generationer är de stora bevararna av kulturarvet. Att tillhöra en griotfamilj innebär att man som ung utbildas i konsten att vara ett slags lokalt vandrande bibliotek och måste memorera hela den skriftlösa kultur-
skatten för att muntligen och med musikens hjälp kunna föra den vidare.
    Just en koraspelare, den legendariske Jali Nyamma Suso, var då han spelade på Faluns musikfestival 1988, den första, kända, gambiska musiker som någonsin besökt Sverige.
    Koran kommer ursprungligen från Gambia, men spelas även i Guinea-Konakry, Guinea Bissau, Mali och Senegal... (Människor och kultur - Musik)
Lokalbefolkningens samarbete säkrades genom mutor och hot. En afrikan som tvek-
ade att sälja sina egna blev raskt påmind om sina enda alternativ: sälj de andra - eller bli såld själv.
Det var förutom Portugal främst England, Frankrike, Spanien och Holland som bedrev slav-
handel från Afrika - men även Danmark och Sverige deltog. Den svenska inblandningen in-
leddes 1650 av industripionjären Louis De Geer och Drottning Kristina och hade sin höjdpunkt under en period efter 1784, då Gustav III hade köpt den västindiska ön S:t Bartholomé från Frankrike. Enligt officiella svenska uppgifter var 50 av totalt 34 941 kända slavskeppstrans-
porter under 1600-, 1700- och 1800-talen svenska...
(Historia - Människojakt)
Albert Market, Liberation Avenue (alla dagar 8-19), är Banjuls hjärta och ett myck-
et givande utflyktsmål. Här säljs i princip allt, från hänglås och plastdockor till skor, grädde och kuddar. Man kan naturligtvis göra fynd här, men framför allt ger dig den livliga marknaden en bild av Afrikas typiska mångfald, energi och kaos, med bilar som tutande försöker ta sig fram igenom folkmassor, barn som leker med allt de lyckas hitta och människor som plötsligt börjar be i eller framför sina små butiker.
    På marknaden erbjuds grönsaker och frukt i alla färger och former, fisk och kött, kläder och skor, hushållsartiklar, smycken, keramik, konst, och mycket, mycket mer...
(Landet runt - Huvudstaden Banjul - Albert Market)
Under tiden efter regnperioden blir livet i många byar spännande, för det är då de lokala marknaderna, lomos, bidrar med sin atmosfär. På dessa livliga marknader säljs grönsaker, fisk och egentillverkad keramik. Åsnor, hästar och tjurar som trans-
porterar människor, varor och djur längs dammiga och krokiga vägar till och från de byar där marknaderna hålls ingår i den typiska bilden av livet på landet i Gambia...
(Människor och kultur - Byn)
Den lilla vadarfågeln Egyptian Plover (Pluvianus aegyptius), är ett absolut ”måste” för många fågelskådare. Den kallas också krokodilfågel, på grund av att den lever i ett ovanligt, symbiotiskt förhållande till just krokodilen och helt utan rädsla flyger in i krokodilens gap, när det är öppet, för att festa på matrester och skadliga parasiter.
    Krokodilen, som ju är värd för måltiden, är faktiskt klok nog att aldrig skada sin egen lilla modiga tandhygienist...
Foto: Steve Garvie, Dunfermline, Fife, Scotland (Geografi, djur och natur - Fåglar)
Ett av de stora problemen, för såväl turisterna, turismindustrin i landet och gambi-
erna själva, är förekomsten av s.k. bumsters, d v s fattiga män och kvinnor som följer efter turister i hotellområdena och erbjuder dem privata guidetjänster. Orsaken till att de finns är att det för många ungdomar verkar lättare att försörja sig genom att vandra runt på hotellen och bli vänner med turister, än genom något av de få lågavlön-
ade arbeten som erbjuds. Intrycket förstärks av att de har sett landsmän som på detta sätt har lyckats hjälpa sig själva och sina familjer. Bumsing har därför en mycket stark dragnings-
kraft, så stark att det sägs leda till massavhopp från skolorna, något som är förödande för landets utveckling... (Ekonomiska villkor - I turismens kölvatten)